Immigratiediensten

Burgers met een niet-EU-nationaliteit moeten een immigratieprocedure doorlopen als ze in Nederland willen verblijven en/of werken. Settle Service zorgt voor gemoedsrust door te zorgen voor volledige naleving van de steeds veranderende immigratie-eisen van Nederland. Wij begeleiden onze klanten door het doolhof van regels en voorschriften en zorgen ervoor dat dit proces zonder stress verloopt.

Hoe het allemaal begint…

Settle Service analyseert de specifieke situatie en overlegt over de haalbaarheid en de meest geschikte procedure(s) te volgen. Na het consult ontvangt de klant een gepersonaliseerd account op MySettleService, waar hij een uitgebreid overzicht van de plaats van bestemming en instructies over vestiging in Nederland vindt.

Afhankelijk van de feitelijke situatie zijn er meerdere immigratiediensten beschikbaar.

“I’m very happy with the professionalism showed, the platform you used and the quick response of the application submission.“

— By Sandra

Erkend referentschap IND

Om uw bedrijf in staat te stellen kennismigranten en onderzoekers in dienst te nemen, moet u erkend zijn door de IND en zijn ingeschreven in het Openbaar Register Erkende referenten…

Kennismigranten

De Kennismigrantenregeling is voor niet-EU-werknemers die vanuit het buitenland worden geworven en die een lokaal (Nederlands) contract hebben getekend…

Intra Corporate Transferee (ICT)

De vergunning Intra Corporate Transferee (ICT) is voor niet-EU-managers, specialisten of stagiairs die tijdelijk naar Nederland worden overgeplaatst…

Grensoverschrijdende dienstverlener

De verblijfsvergunning voor grensoverschrijdende dienstverlener is van toepassing op een werknemer van een bedrijf in een andere EU-lidstaat…

Europese blauwe kaart

De Europese blauwe kaart is een verblijfsvergunning die wordt afgegeven voor hooggekwalificeerde arbeid van onderdanen van derde landen in de Europese Unie…

Werkvergunning

Bij het inhuren van een niet-EU werknemer, bent u als bedrijf hoogstwaarschijnlijk verplicht om een werkvergunning te aan te vragen…

Permanent Verblijf in Nederland

Als een werknemer voor langere tijd of definitief naar Nederland wil verhuizen, kan het zijn dat u een verblijfsvergunning voor onbepaalde…

Verandering van verblijfsdoel

Er is sprake van een verandering van verbijfsdoel als uw werknemer niet meer voldoet aan de voorwaarde(n)…

Verlenging verblijfsvergunning

Het aanvragen van een vergunningverlenging is van belang om te blijven voldoen aan de Nederlandse immigratiewet…

Gezinsimmigratie Services

Onze Gezinsimmigratie Services bieden zekerheid voor het hele gezin. Wanneer uw werknemer met zijn gezin naar Nederland verhuist…

Immigratiehulp in andere situaties

Professionele bijstand bij immigratiezaken is belangrijk, omdat het verkrijgen van een werk- en/of verblijfsvergunning…

Registratie bij gemeente

Bij een verhuizing naar Nederland is de inschrijving bij de gemeente een van de fundamentele eerste stappen van het verhuisproces…

  • EURA 2008-2016
  • Worldwide ERC
  • ARPN
  • EURA