Immigratiestatus Services

Wanneer een (toekomstige) werknemer voor langere tijd in Nederland woont en werkt, is het van cruciaal belang om de immigratiestatus te bewaken om naleving van de wettelijke regelgeving te behouden. Of wellicht wilt u een werknemer in dienst nemen die al in Nederland woont.

Wijziging van werkgever

Er is sprake van ‘verandering van werkgever’ als u een werknemer in dienst neemt die in Nederland bij een ander bedrijf werkt of heeft gewerkt. Hoewel ze een geldige werkvergunning hebben, is het noodzakelijk om de procedure “verandering van werkgever” te volgen wanneer ze voor uw bedrijf komen werken. Wij garanderen dat u voldoet aan alle wettelijke regelgeving.

Wijziging immigratiestatus

Een wijziging van de immigratiestatus kan van toepassing zijn wanneer uw werknemer niet meer voldoet aan de voorwaarde(n) van het type verblijfs-/werkvergunning die hij momenteel heeft. Als ze niet aan de vergunningsvoorwaarden voldoen, mogen ze niet meer in Nederland wonen of werken. Wij helpen u om ervoor te zorgen dat uw werknemer een geldige verblijfsvergunning heeft en behoudt. 

Aanvraag langjarige verblijfsvergunning

Wanneer een werknemer langdurig of permanent in Nederland wil verblijven, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Na een verblijf van 5 jaar in Nederland kan dit type verblijfsvergunning worden aangevraagd.

Settle Service zal u informeren over de benodigde documenten en zal de immigratie documenten voorbereiden en indienen. Tevens coördineren wij de nodige afspraken met de immigratiediensten.

“I always like to do my visa process with settle service team as you guys are really quick and prompt with the missing data. You clearly informs us with the exact message which is required. Thanks for your service.“

— By Sreenivasulu

  • EURA 2008-2016
  • Worldwide ERC
  • ARPN
  • EURA