Verlening van de vergunning

Het is essentieel om de vergunningen van uw werknemers te verlengen om te zorgen voor voortdurende naleving. We monitoren de vervaldata van uw werknemers vergunningen en het type vergunning dat zij hebben. Het moment en de procedure van het aanvragen van verlenging is hiervan afhankelijk.

Wij kunnen namens u alle aanvragen voor immigratie-uitbreiding indienen en zorgen ervoor dat alle betrokken partijen tijdens het gehele aanvraagproces op de hoogte blijven. Wij ontzorgen u van alle to-do’s en garanderen continue compliance voor uw bedrijf.

“I always like to do my visa process with settle service team as you guys are really quick and prompt with the missing data. You clearly informs us with the exact message which is required. Thanks for your service.“

— By Sreenivasulu
  • EURA 2008-2016
  • Worldwide ERC
  • ARPN
  • EURA