Verlening van de vergunning

Het is essentieel om de vergunningen van uw werknemers te verlengen om te zorgen voor voortdurende naleving. We monitoren de vervaldata van uw werknemers vergunningen en het type vergunning dat zij hebben. Het moment en de procedure van het aanvragen van verlenging is hiervan afhankelijk.

Wij kunnen namens u alle aanvragen voor immigratie-uitbreiding indienen en zorgen ervoor dat alle betrokken partijen tijdens het gehele aanvraagproces op de hoogte blijven. Wij ontzorgen u van alle to-do’s en garanderen continue compliance voor uw bedrijf.

“During the process i was in touch about the requirements, the reading in the website about the 30% ruling conditions and implications were really useful. Regarding the documents i needed assistance to understand some meanings like valid documents to prof my residency and all was solved promptly.”

— By Ricardo, settled in 2020
  • EURA 2008-2016
  • Worldwide ERC
  • ARPN
  • EURA