30% Regeling Service

De 30%-regeling biedt compensatie voor de extra kosten die mensen uit het buitenland maken als ze ervoor kiezen om in Nederland te wonen en werken. Het is een belangrijke motivatie voor mensen uit het buitenland om in Nederland te komen werken. Door uw werknemer gebruik te laten maken van deze regeling, wordt uw bedrijf aantrekkelijker voor internationale werknemers. Settle Service biedt een snelle 30% regeling service aan.

Versnelde 30%-regeling aanvraag

Wanneer ons team de aanvraag in behandeling neemt, vragen wij uw medewerker om de benodigde documenten in ons beveiligde systeem te uploaden. Na ontvangst van alle documentatie stellen wij vast of uw werknemer inderdaad in aanmerking komt voor de 30%-regeling. Als dit het geval is, kunt u de regeling direct implementeren in de personeelsadministratie. Vandaar de naam: versnelde 30% regeling. Uw werknemer ontvangt enkele weken later de officiële bevestiging van toekenning van de Belastingdienst.

“Your team has been helping me and my family for last two years already and I’m glad that you are the chosen partners. Everyone with whom I’ve interacted is very understanding, cooperative and supportive.“

— By Abhishek

De Nederlandse huizenmarkt – update maart 2023

Misschien herinnert u zich nog de updates over de Nederlandse huizenmarkt (huur) die we in 2022 met u hebben gedeeld. De huizenmarkt in Nederland was ontzettend gespannen. In veel gevallen was het moeilijk om bezichtigingen te boeken. In meerdere gevallen […]

Read on

Chat GPT en relocation services

In de afgelopen weken heb ik onderzoek gedaan naar ChatGPT en relocation services. Ik stelde vragen en kreeg antwoorden. Sommige van die antwoorden waren zoals wij ze ook zouden geven, maar veel van hen gaven onvolledige en/of onjuiste informatie. Voordelen […]

Read on
  • EURA 2008-2016
  • Worldwide ERC
  • ARPN
  • EURA